Електронска пријава

Оvo је prvi korak еlektronske prijave. Potrebno je da navedete lične podatke i punu adresu na koju će vam biti poslat eventualno dobijena nagrada, ili CD katalog izložbe (ako ste se opredelili da dobijete CD katalog). Molimo vas da podatke unesite latinicom. Da li znate poštanski broj (kod) vaše pošte, ili PAK (Poštanski adresni kod, važno za Srbiju)?

(Sa nepotpuno napisanom adresom rizikujete da katalog izložbe, ili nagrada, zaluta).

Е-маил :
*
Fotogram-lozinka :
*
 

Ukoliko učestvujete prvi put na našim izložbama, morate najpre da unesete adresu vaše elektronske pošte (E-mail) i lozinku (lozinku određujete vi, ne više od 8 znakova). 

Savet: Zapišite, sačuvajte E-mail i lozinku - trebaće vam prilikom prijavlјivanja radova na našim narednim izložbama, da vam uštedi vreme, da ne ukucavate ponovo vaše lične podatke.

S obzirom da je ovo međunarodna izložba, prilikom prijavlјivanja vaših radova obavezno koristite englesku abecedu (dakle, bez dijakritičkih znakova žšđćč...), a takođe je obavezno i da prevedete naslove vaših dela na engleski ili francuski jezik (službeni jezici FIAP). Može vam biti od koristi i da, pre prijavlјivanja radova, proučite Pravila izložbe

Ako ste se nekad ranije prijavili (učešćem na nekoj od naših prethodnih izložaba) vaši lični podaci su verovatno sačuvani na našem serveru, pa će biti dovolјno da samo unesete svoju uobičajeno korišćenu elektronsku adresu i lozinku, a vaši, ranije uneti, podaci biće vidlјivi i vama i nama. Razume se, možete i ih tada i izmeniti, ako ima potrebe za promenama, pa ponovo snimiti.

Ukoliko ste zaboravili svoju ranije korišćenu lozinku, javite nam se na adresu fotogram.artstudio@gmail.com i mi će vam poslati novu lozinku (koju posle možete promeniti).

Na E-mail adresu koju ste naveli u prijavi, uskoro ćete dobiti potvrdu o prijavlјenim fotografijama. Ako potvrda zaluta, svakako proverite i SPAM poštu.

Iste E-mail i lozinku možete koristiti na svim izložbama koje organizuje Umetnički atelјe Fotogram: